Moja vízia – Lucia Kleštincová

Vízia Európy, akú si zaslúžime

Európska únia, ktorá je postavená na jednotnosti

Hovorím v mene občanov, ktorí sú odhodlaní pokračovať v nasadení za jednotu EÚ. Jednota neznamená len členstvo v EÚ. Znamená aj zhodu na hodnotách a princípoch, ktoré sú základom EÚ. Dnes čelíme veľkej výzve – ako zabezpečiť, aby sme znovu precítili pocit zhody na európskych hodnotách, ktorými sme spoločne žili v období pred rozširovaním EÚ.

EÚ sa prostredníctvom svojich inštitúcií musí viac angažovať v stredoeurópskom regióne. Musí lepšie porozumieť otázkam a obavám svojich občanov. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu budem pracovať na posilnení tohto premostenia. Cez permanentný dialóg zabezpečím, že hodnoty a potreby slovenských občanov a firiem budú adekvátne zohľadnené v európskom procese.

Európska únia, ktorá je odolná

Inštitúcie EÚ chránia občanov pred účinkami globálnych hospodárskych otrasov. Migračná kríza prerástla do politickej krízy, v ktorej sa spochybňujú základné hodnoty zodpovednosti, solidarity a súcitu. EÚ potrebuje viac investovať do svojej odolnosti. Občania sa musia vedieť spoľahnúť na schopnosť inštitúcí reagovať včas, rýchlo a rozhodne na novovzniknuté problémy.

Jednou z kľúčových oblastí, ktoré budú mať vplyv na nás všetkých, je dátová revolúcia a rozvoj umelej inteligencie. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu budem pracovať na tom, aby naši občania a členské štáty mohli efektívne a zodpovedne využívať výhody takejto transformácie. Budem sa naďalej angažovať v témach podpory vzdelávania s cieľom vytvárať silné predpoklady na tvorbu vysoko kvalitných pracovných miest.

Európska únia, ktorá je asertívna

V jednote je sila. Jednota znamená aj jednoznačné zasadenie sa za hodnoty, ktoré sú nám blízke. V čoraz nestabilnejšom globálnom scenári musí EÚ pomenovať, čo to znamená. Musí sa postaviť za to, v čo verí a na akej identite je založená. Ticho, ktoré predchádzalo kampani za Brexit umožnilo, aby bol tento komunikačný priestor vyplnený falošnými správami a dezinformáciami. To isté sa môže stať aj na východe.

Jediným nápravným prostriedkom je byť silnejší, ak sa zomkneme. Musíme byť asertívni, či už ide o obranu silného systému voľného obchodu, alebo o ochranu jedinečného modelu sociálne zodpovedného voľného trhu. Musíme byť asertívni, či už v otázke pripravenosti našej mládeže pre budúcnosť alebo v posilňovaní našej konkurencieschopnosti vnútri Európy, ako aj za jej hranicami. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu budem bojovať za asertívnu a otvorenú Úniu schopnú čeliť výzvam budúcnosti.

Európska únia, ktorá je moderná, inkluzívna a hodnotovo riadená

Verejná správa v EÚ musí byť riadená týmito princípmi, aby mohla svojim občanom poskytnúť najlepšie možné riešenia spoločenských a hospodárskych výziev. To si vyžaduje transformáciu leadershipu smerom ku kombinácii excelentnosti, dialógu a dôvery. Talenty by mali mať rovnaký prístup k príležitostiam, aby následne mohli nájsť najlepší možný spôsob angažovanosti sa pri budovaní progresívnej Európy.

Naša jedinečnosť si vyžaduje aj najmodernejšie riadiace štruktúry. Ak chceme aktívne tvoriť európsku budúcnosť podľa svojich predstáv, musíme sa zhodnúť na dlhodobej vízii a vybudovať vzdelávací systém svetovej úrovne. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu budem presadzovať takú reformu európskych inštitúcií, ktorá maximalizuje využitie talentu, dát a pokročilých technológií pri tvorbe politík. Iba s hlboko premenenou byrokraciou dokážeme slúžiť podľa predstáv našej spoločnosti a tvoriť podmienky, aby boli malé a inovatívne podniky čo najviac konkurencieschopné na vysoko konkurenčnom globálnom trhu.

Zapojte sa

Ak zdieľate moju filozofiu spoločného budovania EÚ, ktorá funguje pre všetkých, podporte ma v úsilí obohatiť o tieto myšlienky aj európsku diskusiu na Slovensku.

V posledných rokoch som sa aktívne zapájala do rôznych aktivít s cieľom obnoviť spojenie medzi Slovenskom a Európou. Teraz je čas pridať. Chcem byť hlasom Sloveniek a Slovákov v Európe. Preto som sa rozhodla kandidovať do Európskych volieb.  Budem vďačná za Vašu pomoc a podporu pri príprave volebnej kampane.

1

Zdieľajte, lajkujte, komentujte tieto myšlienky na sociálnych sieťach spolu s priateľmi, ktorým záleží na progresívnej budúcnosti Slovenska.

2

Podporte moju snahu finančne na čísle účtu:
Názov banky: Slovenská sporiteľňa
SWIFT/BIC: GIBASKBX
SK32 0900 0000 0051 5247 8989
Každé dodatočné euro si hlboko vážim. Pri prevode do poznámky prosím napíšte svoj email, aby som Vás mohla kontaktovať.

3

Zapíšte sa na odber noviniek na tejto stránke, aby sme mohli pokračovať v tejto konverzácii. Môžete sa tešiť na inšpiratívny obsah, žiaden spam.

4

Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov, s ktorými spoločne pracujeme na napĺňaní  vízie prosperujúcej Európy.


Som vďačná za akúkoľvek formu podpory a teším sa, že zostaneme v kontakte.

Teším sa na vaše otázky a komentáre.

Ďakujem, ozvem sa už čoskoro.

Skvelé, zavrieť formulár.
Máte otázku?