Moja vízia – Lucia Kleštincová

Vízia Európy, akú si zaslúžime

Inteligentné využívanie technológií je kľúčom k posunu od montážnych dielní k modernému a odolnému priemyslu

Už pätnásť rokov sa pohybujem na rozhraní biznisu a verejnej správy. Pracovala som na vývoji riešení pre slovenský e-government, prepájaní školstva a trhu práce, ale aj priamo so zahraničnými investormi. Posledných šesť rokov som sa v Európskej komisii venovala okrem iného aj opatreniam na zjednodušenie podnikania v EÚ.

Viem, ako prepájať rôzne svety: svet Slovenska a svet EÚ, svet politík a biznisu, ale aj svet hodnôt a technológií.

Jedna z najpodstatnejších vlastností európskeho politika je schopnosť počúvať a hľadať kompromisy. Ako europoslankyňa mám preto v pláne zostať v kontakte so zástupcami priemyslu, rovnako, ako som to robila z pozície euroúradníčky. Tento raz však exkluzívne pre Slovensko.

Dialóg so startupmi, podnikateľmi a zamestnávateľmi je nutný, ak chceme zmierniť byrokraciu a zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a v Európe.

Sme my, zástupcovia priemyslu, nebezpečenstvom pre životné prostredie? V žiadnom prípade! Zeleň a inovácie nestoja proti sebe. Umenie totiž nespočíva v radikálnom presadzovaní zelených riešení bez ohľadu na dôsledky. Umením je hľadanie inovatívnych ciest, ktoré umožňujú dosahovanie ekonomických a zelených cieľov zároveň.

Ochrana životného prostredia má zmysel, ak ide ruka v ruke s vytváraním inteligentných pracovných miest a konkurencieschopného priemyslu.

Ako efektívne riadiť štát? Profesionálne, hodnotovo a digitálne

Slovenská diskusia o elektronickej verejnej správe je stále často zužovaná na rýchle odstránenie byrokracie pomocou technológií, ktoré nám Brusel pomôže zaplatiť. Výsledkom sú milióny minuté na systémy, ktoré nefungujú.

Elektronizácia verejnej správy nemôže byť o tom, že minieme eurofondy, ale v praxi beháme z úradu na úrad rovnako, ako doteraz.

Fungovanie verejnej správy dokážeme transformovať len vtedy, keď máme jasnú víziu prečo a načo to chceme robiť, dokážeme do nej zapojiť na všetkých úrovniach špičkových odborníkov a samozrejme, začneme konečne využívať dostupné dáta na zjednodušovanie a skvalitňovanie služieb občanom a podnikateľom.

Technológie sú síce užitočné, avšak nie samé o sebe. Keď sú správne použité, dokážu priamo prispieť k rastu ekonomiky a modernému fungovaniu štátu.

Je dávno známe, že najlepšie firmy na svete stoja a padajú na práci s talentovanými ľuďmi. Štát nie je výnimka. Ak chceme dobre spravovaný štát, musíme do jeho štruktúr prilákať schopných ľudí. Práca pre verejnú správu by mala byť “cool”, či už z hľadiska prestíže alebo ohodnotenia.

Elektronizácia štátu nie je len o informačných technológiách. Ešte viac je o ľuďoch, ktorí ju riadia, plánujú, pracujú s ňou. Jej najdôležitejšou súčasťou sme však my, občania Slovenska.  

Začnime konečne pripravovať naše deti na budúcnosť

Aj keď dnes nevieme, ako bude svet vyzerať o 20 rokov, vieme, že už dnes sa mení veľmi rýchlo. Už dávno je jasné, že nemá zmysel klásť dôraz na schopnosť naučiť sa naspamäť básničku, zvládnuť mechanicky vyrátať príklad, či bifľovať sa naspamäť dátumy a mená. Školská realita je však stále o tom. Namiesto toho, aby sa deti naučili vyjadrovať a prezentovať svoje názory a myšlienky, učia sa naspamäť Mor ho. Namiesto toho, aby sa naučili logicky myslieť, rátajú ako automaty. A namiesto skúmania súvislostí je stále na hodinách dejepisu jednoduchšie strácať čas presnými dátumami a memorovaním triumvirátov.

Je čas na radikálnu zmenu celého školského systému. Máme sa od koho učiť a kým sa inšpirovať. Nesmie však na to chýbať politická vôľa.

Mojou srdcovou témou je prepojenie školstva s trhom práce. Ak chceme bojovať s nezamestnanosťou a posúvať vpred nielen ekonomiku, ale celú spoločnosť, školy na všetkých úrovniach musia začať pripravovať do života nielen odborníkov, ale najmä slušných a hodnotovo orientovaných ľudí.

Na európskej úrovni vieme prostredníctvom moderných politík a finančnej podpory reštartovať  celý vzdelávací systém.

Vzdelávanie je základným pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti. Musí sa preto stať prioritou nielen na štátnej, ale aj na európskej úrovni. Z Bruselu dokážeme vyvíjať oveľa silnejší tlak na skutočnú reformu školstva a dosiahnuť, aby peniaze mierili tam, kde by mal byť dlhodobý záujem našej spoločnosti.

Potrebujeme, aby sa učiteľmi stali najlepší z najlepších a aby rodičia, zamestnávatelia a občianska spoločnosť nemuseli kompenzovať to, čo by mal zabezpečiť štát.

Zapojte sa

Ak zdieľate moju filozofiu spoločného budovania EÚ, ktorá funguje pre všetkých, podporte ma v úsilí obohatiť o tieto myšlienky aj európsku diskusiu na Slovensku.

V posledných rokoch som sa aktívne zapájala do rôznych aktivít s cieľom obnoviť spojenie medzi Slovenskom a Európou. Teraz je čas pridať. Chcem byť hlasom Sloveniek a Slovákov v Európe. Preto som sa rozhodla kandidovať do Európskych volieb.  Budem vďačná za Vašu pomoc a podporu pri príprave volebnej kampane.

1

Zdieľajte, lajkujte, komentujte tieto myšlienky na sociálnych sieťach spolu s priateľmi, ktorým záleží na progresívnej budúcnosti Slovenska.

2

Zapíšte sa na odber noviniek na tejto stránke, aby sme mohli pokračovať v tejto konverzácii. Môžete sa tešiť na inšpiratívny obsah, žiaden spam.

3

Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov, s ktorými spoločne pracujeme na napĺňaní  vízie prosperujúcej Európy.


Som vďačná za akúkoľvek formu podpory a teším sa, že zostaneme v kontakte.

Teším sa na vaše otázky a komentáre.

Ďakujem, ozvem sa už čoskoro.

Skvelé, zavrieť formulár.
Máte otázku?