Chcete v EÚ viac práce, lepšie podnikateľské prostredie, partnera na diskusiu o modernom priemysle? Zvoľte si zástupkyňu, ktorá vám bude rozumieť. – Lucia Kleštincová

Chcete v EÚ viac práce, lepšie podnikateľské prostredie, partnera na diskusiu o modernom priemysle? Zvoľte si zástupkyňu, ktorá vám bude rozumieť.

29.04.2019 • 3 min čítania

Ako zástupkyňa slovenských občanov v EP budem naplno využívať svoje znalosti a kontakty nadobudnuté počas vyše päťročného pôsobenia na jednom z najdôležitejších riaditeľstiev Európskej komisie pre budúcnosť podnikania v Európe.

 1. Viem, ktoré dvere v Bruseli otvoriť vďaka bohatým skúsenostiam priamo z centra diania

Ako zástupkyňa slovenských občanov v EP budem naplno využívať svoje znalosti a kontakty nadobudnuté počas vyše päťročného pôsobenia na jednom z najdôležitejších riaditeľstiev Európskej komisie pre budúcnosť podnikania v Európe. Priamo z centra tvorby európskej legislatívy mám bohaté skúsenosti z oblasti transparentného verejného obstarávania, či adresnej podpory pre slovenské spoločnosti vrátane startupov, malých a stredných podnikov v sektoroch ako cestovný ruch. Posledné dva roky som zabezpečovala prípravu na Brexit tak, aby naši podnikatelia trpeli čo najmenej odchodom Veľkej Británie z nášho vnútorného trhu.

 1. Viem, ako prepájať svet Slovenska a EÚ, politík a biznisu, hodnôt a technológií na modernizáciu priemyslu a štátu

Celý život pôsobím na rozhraní biznisu a verejnej správy.

 • Roky som pracovala na vývoji riešení pre slovenský e-government.
 • Rozbehla som hnutie na lepšie nášho prepájanie školstva a trhu práce.
 • Pomáhala som prinášať k nám investorov zo západoeurópskych krajín.
 • A v posledných rokoch pracujem priamo v srdci európskych inštitúcií na opatreniach na zjednodušenie ich podnikania naprieč EÚ.

Denne vidím, aký prínos alebo akú škodu vie narobiť schopnosť krajín zabezpečiť si na európskej úrovni profesionálne zastúpenie – ľuďmi, ktorí sú nielen politicky zruční, ale aj odborne zdatní a schopní fungovať v komplikovanom svete hľadania kompromisov pre celú EÚ.

Iba vďaka priamej skúsenosti s prácou v malej konzultačke, strednej IT firme aj vo veľkej byrokracii viem, ako nachádzať spoločnú reč medzi často oddelenými svetmi, či už regulačných orgánov, manažmentu firiem alebo vývojárov špeciálneho softwaru.

Viem to preto, lebo verím v silu vzdelávania a inovácií pre modernizáciu našej ekonomiky a fungovania štátu a roky sa venujem tomu, ako prinášať túto víziu do každodennej reality.

 1. Mnohí kážu dialóg, ale praktizujú zahmlievanie a tajnostkárske dohody. Ja nie.

Zostávam v aktívnom a pravidelnom kontakte so zástupcami priemyslu. Tak ako som to roky robila z pozície euroúradníčky, budem v tom pokračovať z pozície europoslankyne – avšak z tejto role to budem môcť robiť exkluzívne pre Slovensko. Jedine v dialógu so startupmi, podnikateľmi a zamestnávateľmi je možné efektívne odbúravať byrokraciu a definovať opatrenia na skvalitnenie ich podnikateľského prostredia. Následne budem spoločne dohodnuté pozície zastupovať pri vyjednávaní o právnych predpisoch pripravovaných na európskej úrovni.

 1. Verím, že inteligentné využívanie technológií je kľúčom k posunu od montážnych dielní k modernému a odolnému priemyslu

Chcem presadzovať trend technologicky neutrálnej a zelenšej legislatívy. Tá bude garantovať rovnosť prístupu k moderným technológiám a zároveň odstraňovať administratívnu záťaž. Budem ako zástupkyňa priemyslu nebezpečenstvom pre ochrancov životného prostredia? V žiadnom prípade. Pretože tak ako dokazuje moja doterajšia práca pre Európsku komisiu, napríklad na presadzovaní “zeleného” a inovatívneho verejného obstarávania, pre mňa to nie sú dva navzájom sa vylučujúce ciele. Umenie totiž nie je v radikálnom presadzovaní dekarbonizácie či odstraňovania byrokracie. Umenie je v schopnosti nájsť správnu rovnováhu pri dosahovaní týchto cieľov súčasne. Ochrana životného prostredia má zmysel, len ak ide ruka v ruke so snahou o vytváranie inteligentných pracovných miest, podporu inovácií a priemyslu, ktorý sa vie presadiť na svetových trhoch. Budem podporovať len takú reguláciu, aká je naozaj nevyhnutná.

 1. Nevadí, ak nechcete mať nič spoločné s vybavovaním si eurofondov. Pomôžem slovenským podnikateľom z orientáciou vo svete priamo riadených schém podpory.

Jedna z mojich najdôležitejších úloh bude významným spôsobom prispieť k zvýšeniu informovanosti podnikateľov o možnostiach financovania z európskych peňazí mimo klasické štrukturálne fondy. Po rokoch práce so všetkými európskymi inštitúciami mám v Bruseli vybudovanú širokú sieť kontaktov a poznám proces tvorby európskych zákonov. Vďaka tomu viem byť v prípade zvolenia za europoslankyňu efektívnou sprievodkyňou v komplikovanom európskom systéme. Transparentne pre všetkých z vás, ktorí o to prejavíte záujem.

 1. Aj keď sa rozprávame o priemysle, viem, že je to všetko o talentoch, ktoré by mali mať možnosť zostať na Slovensku.

Exodus talentov je klinec do rakvy našej konkurencieschopnosti. Slovensko musí reštartovať motor svojej konkurencieschopnosti v súboji oproti svojim susedom. Za ostatné roky z našej krajiny odišli desaťtisíce nadaných a kreatívnych ľudí. Naše školy ich vychovali, ale naša spoločnosť a ekonomika neboli schopné udržať ich talent a inovačný potenciál, ktoré mohli Slovensko posúvať oveľa ďalej. Tí najšikovnejší odchádzajú, pretože pociťujú zásadné rezervy v kvalite demokracie či v občianskej spoločnosti. Trpia aj slabým rastom životnej úrovne v regiónoch poznačených nedostatočnou reformou hospodárstva, nezamestnanosťou, korupciou a slabými možnosťami pracovného trhu.

Musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa naše talenty mohli a chceli vrátiť naspäť. Len tak dokážu pomôcť nášmu hospodárstvu a byť vzormi pri výchove ďalších talentov.

Ako europoslankyňa chcem využiť svoje postavenie na podporu týchto talentov, aby sa vrátili domov. Spolu s predstaviteľmi zodpovedných inštitúcií verejnej správy chcem vytvárať podmienky na ich náležité uplatnenie. Slovensko si nesmie dovoliť stratiť už ani jeden talent v boji so svojimi zahraničnými konkurentmi o to najcennejšie, čo môže tvoriť našu konkurenčnú výhodu.

 1. EÚ nám musí pomôcť hacknúť zastaralé školstvo.

Nie je pravda, že EÚ nič nezmôže, pretože školstvo je kompetenciou v rukách národných vlád. Európske inštitúcie vedia zásadne vplývať na rýchlosť a kvalitu reforiem.

Z pozície europoslankyne budem naďalej vytvárať tlak na zásadné zohľadňovanie vzdelávacích potrieb pre každom legislatívnom akte, rozdeľovaní finančných prostriedkov a nastavovaní politík a pilotných projektov, ktoré vedia významnou mierou potlačiť vpred reformy v zaostávajúcich systémoch, ako je naše školstvo.

Obsah týchto webových stránok neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Zodpovednosť za informácie a názory vyjadrené v nich spočíva výlučne na Lucii Kleštincovej.

Komentáre

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Súvisiace články

Akú politiku ponúkam?

Medzi moje dôležité vlastnosti patrí túžba zlepšovať stav vecí okolo seba. Možnosti jedného človeka výrazne ovplyvniť systém sú limitované a každá zmena si vyžaduje vytvorenie siete nadšených ľudí s nápadmi, schopnosťami, snami, ktorí dokážu spolupracovať na dosiahnutí cieľa.

Zapojte sa

Ak zdieľate moju filozofiu spoločného budovania EÚ, ktorá funguje pre všetkých, podporte ma v úsilí obohatiť o tieto myšlienky aj európsku diskusiu na Slovensku.

V posledných rokoch som sa aktívne zapájala do rôznych aktivít s cieľom obnoviť spojenie medzi Slovenskom a Európou. Teraz je čas pridať. Chcem byť hlasom Sloveniek a Slovákov v Európe. Preto som sa rozhodla kandidovať do Európskych volieb.  Budem vďačná za Vašu pomoc a podporu pri príprave volebnej kampane.

1

Zdieľajte, lajkujte, komentujte tieto myšlienky na sociálnych sieťach spolu s priateľmi, ktorým záleží na progresívnej budúcnosti Slovenska.

2

Zapíšte sa na odber noviniek na tejto stránke, aby sme mohli pokračovať v tejto konverzácii. Môžete sa tešiť na inšpiratívny obsah, žiaden spam.

3

Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov, s ktorými spoločne pracujeme na napĺňaní  vízie prosperujúcej Európy.


Som vďačná za akúkoľvek formu podpory a teším sa, že zostaneme v kontakte.

Teším sa na vaše otázky a komentáre.

Ďakujem, ozvem sa už čoskoro.

Skvelé, zavrieť formulár.
Máte otázku?