Najnovšie články – Stránka 2 – Lucia Kleštincová

Najnovšie články

Nech zdvihne ruku žena, ktorá nečelila sexistickým poznámkam vo svojom pracovnom prostredí

Lu­cia Kleš­tin­cová pra­cuje pre Európ­sku ko­mi­siu a rada sa roz­práva o Slo­ven­sku v Európe a o tom, ako by mohla byť ria­dená inak, lep­šie a hod­no­to­vej­šie
Pra­cuje na tom, aby si Slo­váci za­čali Európu vá­žiť, chrá­niť a bu­do­vať podľa svo­jich pred­stáv
Na túto a iné témy sa po­roz­prá­vala aj s nami. Vy­jad­re­nia v tomto článku sú jej osobné ná­zory a ne­mu­sia od­rá­žať ofi­ciálne sta­no­visko Európ­skej ko­mi­sie.

Rozhovor bol publikovaný tu: https://www.startitup.sk/nech-zdvihne-ruku-zena-ktora-necelila-sexistickym-poznamkam-vo-svojom-pracovnom-prostredi/?

Vyznanie závislej od edutainmentu

Dorazí inšpiratívna zábava aj do nášho školstva? Alebo bude aj ďalšie desaťročia fungovať samospádom v modeli zavedenom Máriou Teréziou pre potreby priemyselných fabrík?

Zapojte sa

Ak zdieľate moju filozofiu spoločného budovania EÚ, ktorá funguje pre všetkých, podporte ma v úsilí obohatiť o tieto myšlienky aj európsku diskusiu na Slovensku.

V posledných rokoch som sa aktívne zapájala do rôznych aktivít s cieľom obnoviť spojenie medzi Slovenskom a Európou. Teraz je čas pridať. Chcem byť hlasom Sloveniek a Slovákov v Európe. Preto som sa rozhodla kandidovať do Európskych volieb.  Budem vďačná za Vašu pomoc a podporu pri príprave volebnej kampane.

1

Zdieľajte, lajkujte, komentujte tieto myšlienky na sociálnych sieťach spolu s priateľmi, ktorým záleží na progresívnej budúcnosti Slovenska.

2

Zapíšte sa na odber noviniek na tejto stránke, aby sme mohli pokračovať v tejto konverzácii. Môžete sa tešiť na inšpiratívny obsah, žiaden spam.

3

Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov, s ktorými spoločne pracujeme na napĺňaní  vízie prosperujúcej Európy.


Som vďačná za akúkoľvek formu podpory a teším sa, že zostaneme v kontakte.

Teším sa na vaše otázky a komentáre.

Ďakujem, ozvem sa už čoskoro.

Skvelé, zavrieť formulár.
Máte otázku?